Wednesday, 10 October 2012

SEJARAH KAUNSELING DI MALAYSIA


            Bidang bimbingan dan kaunseling suatu bidang yang masih muda usianya dan mempunyai sejarah yang aktif di Malaysia. Sejarahnya dapat dilihat melalui beberapa dasar kerajaan, permulaan kursus-kursus latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebelakangan ini melalui perkembangan program-program ijazah, diploma dan sijil untuk guru-guru bimbingan dan para kaunselor.

            Sejarah perkembangan kaunseling di Malaysia bermula pada tahun 1938 menerusi pembentangan laporan keperluan bimbingan di sekolah melalui pentadbiran Kolonial Britain – H.R Cheeseman. Pada tahun 1939 , kaunseling di Malaysia semakin berkembang dengan penerbitan buku panduan A Guide to Careers in Malaya for Parents , Teachers and Pupils. Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menjaga kebajikan komuniti pada tahun tahun 1946 menunjukkan kaunseling di Malaysia semakin berkembang. Pada tahun 1959 , tertubuhnya Perkhidmatan Pekerjaan Belia oleh Jabatan Buruh. Kaunseling di Malaysia semakin berkembang dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diperkenalkan di sekolah pada tahun 1962. Pada tahun 1964 pula pekeliling pendidikan dikeluarkan supsys setiap sekolah melantik seoarang guru bimbingan yang memeberi focus kepada khidmat panduan pelajaran , kerjaya dan peribadi. Setelah itu , UKM menawarkan perkhidmatan kaunseling di Unit Runing Cara pada tahun 1973. Lima tahun kemudian iaitu pada tahun 1978 , Penjara Seremban memulakan perkhidmatan kaunseling dadah dipenjaranya dan seramai 168 pegawai penjara dilatih oleh Bereau of International Narcotic matters , USA dalam bidang kaunseling pemulihan. Setelah itu , pada tahun 1980 Maktab Perguruan Ilmu Khas mula memeperkenalkan kursus Persijilan Kaunseling dan pada tahun 1982 , Persatuan Kaunselor Malaysia didaftarkan. Kemudiannya pada tahun 1989 , Persatuan Kaunselor Malaysia ditukar kepada persatuan Kaunselor Malaysia (PERKAMA ) bertujuan untuk mewujudkan satu asas professional untuk kaunselor. Pada tahun 1992 , jawatan Ketua Pegawai Psikologi dan Kaunseling ditubuhkan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA ) dengan kerjasama PERKAMA. Akta Kaunselor 1998 diluluskan oleh kerajaan pada 1 Disember 1998.

No comments:

Post a Comment