Friday, 16 November 2012

ISU-ISU WANITA DALAM KAUNSELING KERJAYA


Tanggapan Terhadap Jantina Yang Berbeza.

Tanggapan terhadap jantina lain adalah salah satu karakter dan trait bagi wanita dan lelaki. Ia adalah sistem kepercayaan yang harus ada dalam konteks interaksi sosio budaya. Perkara yang paling penting yang harus dipercayai tentang tanggapan jantina ialah sikap terbuka iaitu memberi dan menerima dalam semua perkara.  Tanggapan terhadap sesuatu jantina sesungguhnya boleh menjadi satu tanggapan bias dalam keserasian tugasan kerja antara wanita dan lelaki. Satu perkara yan tidak dapat dijangka seperti suasana persekitaran kerja yang bebas daripada diskriminasi dan gangguan seksual. Kita perlu untuk membongkarkan pemikiran yang negative terhadap jantina yang berlainan ditempat kerja.
Di dalam dunia koperat, wanita biasanya susah untk menjadi memegang tanggungjawab ketua. Halangan termasuk sikap tidak ketara dan prejudis menghalang wanita dan minoriti untuk bekerjasama. Hakikatnya ramai wanita yang bekerja di luar sana untuk membantu keluarga dan orang lain bekerja kerana mereka memilihnya. Organisasi dan institusi harus mencari jalan untuk mempromosi cara untuk mengaktikan kerja berpasukan antara wanita dan lelaki.

Ketakutan Terhadap Kewanitaan.

Kajian menunjukkan lelaki takut ntuk menerima wanita dalam organisasi. Itu yang menimbulkan kesulitan bagi wanita untuk bertapak di dalam bidang profesional.
Sifat kewanitaan seperti di bawah:
a.) Lemah, tidak bermaya, patuh, tidak tegas, menjadi mangsa pada orang yang lebih berkuasa dan bersedia untuk dieksploitasi, mempunyai sumber yang terhad untuk mengekalkan usaha kea rah matlamat yang berharga.
b.) Beremosi, berkemungkinan melakukan keputusan berdasarkan perasaan berbanding menganalisis dengan berhati-hati.
c.)   Menjaga keperluan suami dan anak-anak.
d.)  Hubungan sejenis.

Gangguan Seksual

Standart wanita yang wajar diaplikasikan ialah mengaplikasikan undang-undang yang sesuai untuk mengelakkan gangguan seksual terhadap wanita di tempat kerja. Wanita harus mempertimbangkan sesuatu gangguan seksual sekiranya lelaki tersebut tidak berniat untuk melakukan sedemikan kerana jika dilaporkan kepada pihak mahkamah, ianya akan dianggap sebagai gangguan seksual telah berlaku.
Faktor lain yang digunakan untuk mengenalpasti apabila tingkah laku yang dianggap serangan:
 1.  jika tingkah laku yang telah diadili melampau.
 2. jika mangsa adalah bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku.
 3. jika penjenayah itu adalah seorang penyelia kepada mangsa.
 4. jika ada kekerapan yang penting kejadian.

Bahawa kira-kira dua pertiga wanita melaporkan beberapa bentuk gangguan seksual di tempat kerja. Beberapa perihal gangguan ucapan seksual, rupa tidak senonoh, sentuhan yang sengaja, tekanan dengan perjumpaan, surat dan panggilan, tekanan untuk nikmat seksual dan rogol yang sebenar atau percubaan.  Bermula lebih daripada dua dekad yang lalu, banyak organisasi-organisasi besar membangunkan dasar, prosedur, dan program-program untuk mentakrifkan gangguan seksual, untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan tentang hal itu, dan untuk mengenalpasti bagaimana untuk mencegah. Juga mencadangkan bahawa latihan kepekaan untuk menghapuskan gangguan seksual di tempat kerja perlu menjadi sasaran utama majikan. Cadangan ini adalah berdasarkan data yang mendedahkan bahawa Gangguan seual menjejaskan semua peringkat tenaga kerja.
Pada dasarnya, gangguan seksual terdiri daripada overtures seksual yang tidak diingini atau permintaan untuk nikmat seksual.istilah undang-undang yang digunakan dalam gangguan seksual adalah sugi pro quo, yang menunjukkan beberapa jenis ganjaran ditawarkan untuk nikmat seksual. Jenis tingkah laku yang mewujudkan persekitaran kerja yang kesat dan bermusuhan dan paling memburukkan imej kepada wanita.dalam banyak organisasi hari ini, kesedaran dan pencegahan gangguan seksual adalah sebahagian daripada latihan akan datang bagi kakitangan baru. Selain itu, berterusan program latihan kepekaan termasuk topik-topik seperti bagaimana manusia bertindak balas terhadap terharu apabila terlibat dalam perbualan, apa yang dianggap sebagai sentuhan fizikal yang serangan, perbezaan budaya dalam hubungan fizikal, dan tidak sesuai penyata lisan dan komen tentang penampilan fizikal.

Undang-Undang Keperluan Kerajaan Persekutuan

Undang-undang yang melarang diskriminasi atas dasar jantina dalam pekerjaan, bayaran yang diterima untuk bekerja, dan peluang-peluang pendidikan, dan mereka membantu wanita dalam mencapai peluang yang sama dalam ketiga-tiga bidang penting. Diskriminasi adalah dilarang terhadap pekerja berasaskan bangsa, warna kulit, agama, jantina, atau negara asal.  Dasar diskriminasi terpakai untuk menyewa, peningkatan, kenaikan pangkat, gaji, faedah sampingan, latihan, dan semua terma dan syarat lain pekerjaan. Undang - undang ini melarang diskriminasi terhadap pelajar dan pekerja atas dasar jantina, termasuk kemasukan dan pengambilan pelajar, penafian atau perbezaan peruntukan bantuan mana-mana, manfaat, atau perkhidmatan dalam akademik, penyelidikan kurikulum,, pekerjaan, atau lain-lain program pendidikan atau aktiviti, serta dalam mana-mana terma, syarat, atau hak istimewa pekerjaan.

Maklumat kerjaya

Melalui tindakan afirmatif dan program-program lain, wanita lebih kerap dipertimbangkan untuk jawatan kepimpinan yang sebelum ini dikhaskan untuk lelaki. Walau bagaimanapun, bilangan wanita dalam program latihan kedoktoran dan dalam bidang sains tertentu secara relatif kekal daripada bahagian. Jelas, wanita dalam maklumat kerjaya keperluan yang menggalakkan mereka untuk mempertimbangkan pelbagai kerjaya terutama kerjaya yang sebelum ini dikejar hanya oleh lelaki.  Wanita yang mempunyai kepentingan dan keupayaan untuk mengejar tegas, kerjaya pengurusan perlu hala tuju dan galakan, sebagai wanita yang berminat dalam pekerjaan buruh mahir dan teknikal.

Dwi peranan

Menguruskan kedua-dua peranan telah menyebabkan konflik bagi ramai wanita, khususnya dalam memenuhi keperluan masing-masing. Walaupun peranan dua wanita yang bekerja telah mendapat sambutan yang lebih, percanggahan peribadi yang memerlukan penjelasan berterusan dalam kehidupan wanita yang bekerja. Wanita hari ini perlu lebih terperinci menghargai gaya hidup bebas dan menjelaskan konsep diri mereka.  Perancangan hidup integratif (ILP) model oleh Hansen (1996) menggabungkan pembangunan kerjaya, peralihan kehidupan, peranan jantina, sosialisasi, dan perubahan sosial.  Ini model yang direka bentuk untuk mengembangkan pilihan kerjaya bagi kedua-dua lelaki dan wanita kerana pendekatan berpecah kepada pembangunan dan peranan had hidup tempat keputusan pelanggan akan membuat dalam hidup mereka. Sebagai wanita membuat komitmen yang lebih tinggi untuk pendidikan dan latihan, kesanggupan mereka untuk menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk kerja-kerja rumah, termasuk penjaaan anak, semakin berkurangan. Tekanan yang semakin meningkat bagi bahagian yang saksama tanggungjawab isi rumah memberi tumpuan kepada apa yang lelaki lakukan di rumah.

Penjagaan kanak-kanak

Penjagaan kanak-kanak termasuk penjaga di rumah, pusat jagaan harian, ahli dewasa isi rumah, adik-beradik yang lain dan tiada pembekal khidmat pada semua. Beberapa kanak-kanak dibiarkan untuk menjaga diri mereka sendiri. Banyak kerja, kelarga, dan masalah personal wanita melibatkan masalah penjagaan kanak-kanak. Sebagai contoh, masalah berkaitan kerja seperti tiba lewat ke tempat kerja, pulang awal dari tempat kerja, masalah penjadualan, kehilangan kerja, dan menghadapi kesulitan untuk fokus dengan tugasan kerja. Masalah konflik kelarga biasanya melibatkan pengurusan penjagaan kanak- kanak. Masalah peribadi biasanya melibatkan stres dan konflik untuk menentukan keputusan antara pekerjaan dan keperluan tugas sebagai ibu bapa. Sesetengah wanita mengambil keputusan untuk tidak bekerja kerana takut mengganggu tugas penjagaan anak-anak. Ada yang tidak kembali bekerja selepas melahirkan anak kerana masalah penjagaan anak-anak tidak dapat diselesaikan.

Persekitaran kerja

Persekitaran kerja adalah agak tidak diketahui oleh wanita yang telah mempertimbangkan diri mereka terutamanya suri rumahKerana sejumlah besar wanita yang akan bekerja di luar rumah, program-program yang memaklumkan wanita tentang apa yang biasanya boleh dijangkakan dalam persekitaran kerja yang diperlukan lebih daripada biasa. Jangkaan pekerja, komunikasi yang berkesan dengan rakan dan penyelia, polisi-polisi promosi dan hubungan pihak berkuasa adalah contoh item yang memerlukan penjelasan.
Kumpulan ini biasanya dikenal pasti sebagai terdiri daripada wanita yang berusia lebih 35 tahun yang sudah berjaya dibawa keluar tenaga buruh bagi tempoh masa yang panjang. mereka tidak layak untuk insurans pengangguran dan juga tidak layak untuk pelbagai program bantuan kerajaan, seperti bantuan kepada keluarga dengan kanak-kanak bergantung (AFDC). Kerana gaya hidup mereka sebelum ini, ramai suri rumah pelarian kekurangan kemahiran pencarian pekerjaan dan benar-benar bersedia untuk masuk ke dalam pekerjaan.

Keperluan Untuk Wanita Yang Bercerai

Wanita yang diceraikan sering bersedia untuk sara diri dan selalunya mempunyai kanak-kanak yang bergantung kepada mereka.bukan sahaja ramai terpaksa mencari pekerjaan.tetapi mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk memelihara anak-anak mereka. Gaya hidup baru ini memerlukan mengimbangi tanggungjawab kerja. Sebagai tambahan kepada cadangan-cadangan untuk suri rumah yang disesarkan, kaunseling mungkin komponen lain cara perlindungan pusat jagaan hari, maklumat pengangkutan, dan cepat, kaedah cekap persediaan makanan. Wanita-wanita ini perlu belajar untuk menetapkan keutamaan untuk memenuhi kedua-dua rumah dan tanggungjawab pekerjaan.

Sekatan dalaman

        Penting adalah pengalaman wanita sekatan dalaman apabila mempertimbangkan kerjaya sepenuh masa atau peranan bukan tradisional. Menonjolkan diri ke dalam persekitaran pekerjaan yang didominasi oleh lelaki sememangnya boleh menjadi tugas yang sukar bagi ramai wanita yang membesar di bawah pengaruh stereotaip gender tradisional pekerjaan.  Wanita yang telah mempertimbangkan hanya pekerjaan tradisional seperti guru, jururawat, atau pekerja perkeranian mencari renungan banyak kerjaya lain yang asing kepada mereka. di satu sudut, sosialisasi awal telah dipupuk pengenalan dengan peranan jantina tertentu masyarakat dipersetujui; pada wanita tangan yang lain diberitahu untuk berpisah daripada peranan gender tradisional. secara umum, sesetengah wanita kurang yakin dan harga diri, yang cenderung untuk menghadkan pilihan kerjaya mereka. Terdapat juga bukti bahawa orientasi jantina-peranan menjejaskan motivasi pencapaian.

Keperluan untuk peranan kepimpinan

Lain-lain halangan menghalang menghalang wanita daripada mencapai potensi penuh mereka dalam dunia kerja. Epstein (1980) mencadangkan bahawa warisan budaya kita tidak menggalakkan wanita untuk cemerlang dalam pekerjaan yang berkaitan dengan perniagaan. Dalam budaya kita, model untuk pengurus perniagaan biasanya maskulin. melalui pelaziman sosial, lelaki dianggap sebagai pemimpin dan lebih berupaya untuk menjalankan kerja yang memerlukan kemahiran. Wanita yang telah mengambil peranan kepimpinan sering dianggap hanya sebagai token, dan kebolehan dan kemahiran mereka dipersoalkan, walaupun oleh rakan-rakan mereka. Wanita sering dibuat untuk merasa seperti orang luar dalam organisasi dan dipulaukan oleh struktur yang sedia ada yang formal dan tidak formal.

 Siling Kaca

Siling kaca yang kononnya adalah satu halangan ghaib yang terdiri sikap halus dan prejudis yang telah menyekat wanita dan minoriti dari naik peningkatan dalam organisasi korporat.  Satu lagi kaedah yang digunakan untuk mengecualikan wanita adalah untuk melatih mereka untuk sama ada jawatan peringkat rendah atau bagi mereka kedudukan tidak di landasan yang betul untuk jawatan kanan peringkat.  Menurut sumber yang sama ini, wanita harus menjauhi siling kaca dan akan mempunyai lebih kejayaan  dalam industri di mana asas pelanggan dalam kalangan wanita.

Percubaan Dan Kesusahan Wanita Yang Ingin Berjaya Di Peringkat Teratas

          Wentling (1992) mencadangkan bahawa tindakan-tindakan berikut adalah perlu bagi wanita untukmencapaijawatanpengurusankanan-peringkat:
 1.   kelayakan pelajaran: mendapat sekurang-kurangnya MBA atau yang setaraf.
 2.  kerja keras: bersedia dan sanggup untuk bekerja sekurang-kurangnya 54 jam seminggu di pejabat dan membawa pulang kerja.
 3.  mentor: mencari dan rangkaian dengan mentor yang paling layak.
 4. interpersonal / kemahiran kakitangan: eksekutif wanita mempunyai beberapa ciri yang biasa, termasuk keupayaan untuk menguruskan orang.
 5. menunjukkan kecekapan di tempat kerja: menjangka untuk menjadi lebih dinilai dengan teliti dan ditayangkan berbanding lelaki.
 6. kesanggupan untuk mengambil risiko: menjadi inovatif dan projek ..


Wanita Dan Keusahawanan

Walaupun keuntungan yang besar dalam pemilikan perniagaan dan kenaikan yang diunjurkan untuk masa depan, usahawan wanita menghadapi halangan yang tidak biasanya dihadapi oleh lelaki.
Seperti yang dicadangkan oleh Gould dan Parzen (1990).
 1.  wanita kurang sosialisasi keusahawanan di rumah dan masyarakat;
 2. wanita telah dikecualikan daripada rangkaian perniagaan;
 3. wanita kekurangan modal dan maklumat mengenai bagaimana untuk mendapatkan;
 4.  wanita mengalami sikap diskriminasi peminjam;
 5. wanita sering dipulaukan dalam komuniti perniagaan kerana stereotaip gender, yang seterusnya mempengaruhi jangkaan wanita sebagai usahawan.

Jelas, wanita perlu lebih banyak bantuan dalam pembelajaran tentang laluan dan halangan untuk memiliki perniagaan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, fakta yang amat menggalakkan bahawa wanita yang begitu banyak telah berjaya menceburi dunia keusahawanan.

No comments:

Post a Comment